Școala doctorală

Școală de pregătire a cadrelor științifce

Prezentare

Informație generală

Conducere

locotenent-colonel, dr., conf. cercet. Marin BUTUC

Director școala doctorală, Academia Militară a Forțelor Armate “Alexandru cel Bun”

e-mail: [email protected]
telefon: 373 (22) 123 456

Specialități științifice

581. 01

Artă militară

Specialitatea științifică 581. 01 — Artă militară face parte din știința militară și este domeniul ei specializat în organizarea şi conducrea luptei armate, care cuprinde atât principiile, metodele, procedeele şi regulile pregătirii şi ducerii acţiunilor militare cât şi calităţile personale necesare comandanţilor, pentru a obţine succesul în război.

Arta militară cuprinde două laturi principale: latura teoretică, care studiază şi generalizează experienţa luptei armate în scopul cunoaşterii şi elaborării de principii, reguli şi procedee de acţiune şi latura practic-aplicativă, care se referă la desfăşurarea reală a acţiunilor de luptă. Arta militară are un conţinut obiectiv, cu valoare generală, universală, care decurge din cerinţele legilor luptei armate, dar şi un pronunţat caracter naţional, determinat de interesele, posibilităţile şi tradiţiile militare ale fiecărei ţări.

La rândul său, arta militară se ocupă cu cercetarea și studierea celei mai importate componente al războiului cum este lupta armată, structura forțelor militare, evoluția și dotarea mijloacelor militare de asemenea organizarea și conducerea acțiunilor militare la nivel strategic, operativ și tactic.

Rezultatele cercetărilor în domeniul specialității date vor fi aplicate în organizarea și desfășurarea luptei armate moderne, modernizarea Forțelor Armate ale Republicii Moldova pe baza unor criterii fundamentate științific, cercetarea mai calitativă a fenomenului militar, fundamentarea științifică în aplicarea instrumentului militar, reacția mai promtă și oportună la diferite amenințări cu caracter militar la securitatea națională a statului cu pierderi materiale și umane mult mai reduse.

582. 01

Securitate și apărare

Specialitatea științifică 582. 01 — Securitate și apărare face parte din ramura științifică, care, la rîndul ei, abordată ca stare şi, totodată, ca proces, reprezintă gradul de satisfacere a intereselor naţionale fundamentale ale statului, precum şi ansamblul de măsuri luate în toate domeniile vieţii sociale, în conformitate cu o concepţie unitară, pentru promovarea şi apărarea intereselor naţionale împotriva agresiunilor, pericolelor, ameninţărilor şi riscurilor de orice natură.

Importanţa soluţionării problemelor teoretice ce vizează problematica sus-numită comportă un vădit caracter aplicativ, care, de regulă, presupune elaborarea, într-un cadru coerent şi detaliat, a unei politici de securitate naţională, pentru a da guvernelor posibilitatea de a aborda toate ameninţările într-o manieră coerentă; a crește eficienţa sectorului de securitate prin optimizarea contribuţiilor tuturor actorilor din acest domeniu; a supraveghea mecanismul de implementare a politicii de securitate naţională; a construi consensul pe plan intern; a întări încrederea şi cooperarea la nivel regional şi internaţional.

Util

Fă cunoștință cu

Procesul de studii

Susținerea tezelor de doctorat

Locația

MD-2000, Republica Moldova,

str. Haltei 23, Chișinău

(+373) 22 822-700

[email protected]

Resurse web

E - L E A R N I N G

 

Urmăriți