Specialitatea ,,Conducerea subunităților de infanterie”

Absolvenții programului de studiu la specialitatea Conducerea subunităților de infanterie, contribuie activ la misiunile internaţionale sub egida ONU, OSCE și participă la exerciții naționale și internaționale.

Prezentare

Conducerea subunităților de infanterie

Specialitatea Conducerea subunităților de infanterie (cod 1031.1) face parte din domeniul de formare profesională Științe militare (cod 1031), domeniul general de studiu Servicii ale securității (cod 103).

Studiile la specialitatea Conducerea subunităților de infanterie (cod 1031.1)  sunt numai cu frecvenţă la zi şi necesită acumularea a 180 de credite transferabile.

Domeniul de formare profesională Științe militare (cod 1031), şi programa de formare Conducerea subunităților de infanterie (cod 1031.1)  au fost identificate le nivel naţional ca necesar societăţii şi sunt aprobate prin Hotărârea de guvern  Nr. 482 din 28.06.2017 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor
de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior” Publicată pe data de 30.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 216-228 articolul Nr. 564.

Necesitatea domeniului de formare este confirmată prin proceduri de consultare a tuturor Ministerelor de Forţe şi prin faptul că practic toţi absolvenţii sunt angajaţi imediat după absolvire.

Pregătirea specialistului în arma „Infanterie” se desfăşoară conform cerinţelor ordinelor Ministrului Apărării al Republicii Moldova, indicaţiilor metodico — organizatorice, regulamentelor militare, regulamentelor de luptă, îndrumărilor, cursului de trageri şi planului de învățământ.

Activitatea profesională a specialistului în arma „Infanterie” se desfăşoară în conformitate cu abilităţile, competenţele şi aptitudinile achiziţionate pe parcursul anilor de studii, conform exigenţelor impuse faţă de pregătirea lui.

Absolventul la specialitatea Conducerea subunităților de infanterie (cod 1031.1) îşi va desfăşura activitatea profesională în diferite subdiviziuni din compunerea trupelor de uscat şi constituie arma de bază din compunerea Armatei Naţionale ale Republicii Moldova la diferite funcţii, începând cu funcţia de comandant pluton de infanterie. Absolventul la fel poate să-şi desfăşoare activitatea profesională şi în alte sfere din compunerea trupelor de uscat Armatei Naţionale ale Republicii Moldova cît și alte ministere de forță din țară.

Misiunea şi obiectivele

Satisfacerea necesităţilor securităţii naţionale

Misiunea şi obiectivele programului de studiu în Conducerea subunităţilor de infanterie

sunt în concordanţă deplină cu misiunea procesului de studiu, care în proximă instanţă, conduc la satisfacerea necesităţilor securităţii naţionale cu specialişti de înaltă calificare în domeniul infanteriei şi sunt racordate la Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2021-2030, Strategia Națională de Apărare şi Concepţia dezvoltării strategice instituţionale a Academiei Militare a Forţelor Armate ,,Alexandru cel Bun”.

Locația

MD-2000, Republica Moldova,

str. Haltei 23, Chișinău

(+373) 22 822-700

[email protected]

Resurse web

E - L E A R N I N G

 

Urmăriți