E – Learning

 

PLatforma de învăţămînt la distanţa Academiei

Militare a Forţelor Armate

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” este o unitate structurală a sistemului de învăţămînt militar superior din Republica Moldova şi se află în avangarda reformei învăţămîntului militar superior.

Totodată, instituţia este un centru de instruire, ştiinţific, cultural şi militar-patriotic al cărui scop principal este pregătirea cadrelor militare pentru Forţele Armate ale Republicii Moldova la specialităţile infanterie, artilerie şi transmisiuni, iar în scopul perfecţionării militarilor prin contract şi funcţionarilor Armatei Naţionale sunt organizate cursuri de reciclare.

Academia Militară a Forţelor Armate dispune de 2 facultăţi, 8 catedre, o bibliotecă ştiinţifică modernă, două laboratoare de informatică dotate cu tehnică performantă şi conectate la reţeaua INTRANET şi INTERNET, biblioteca electronică, Centrul de orientare profesională şi perfecţionare continuă şi Centrul lingvistic.

În cadrul instituţiei se desfăşoară studii superioare la: ciclul I, studii superioare de licenţă, ciclul II, studii superioare de master şi ciclul III, studii superioare de doctorat.

Misiunea

 

Misiunea

Misiunea de bază a Academiei Militare este formarea cadrelor militare şi perfecţionarea personalului militar şi civil pentru necesităţile Forţelor Armate în conformitate cu specialităţile (specializările) aprobate şi standardele stabilite.

 

Prin învățătură și antrenamente spre rezultat!

 

 

 

ILLIAS

http://ilias.academy.army.md

 

Locația

MD-2000, Republica Moldova,

str. Haltei 23, Chișinău

(+373) 22 822-700

[email protected]

Resurse web

E - L E A R N I N G

 

Urmăriți