Specialitatea ,,Conducerea subunităților de artilerie”

Absolvenții programului de studiu la specialitatea Conducerea subunităților de artilerie, contribuie activ la misiunile internaţionale sub egida ONU, OSCE și participă la exerciții naționale și internaționale.

Prezentare

Conducerea subunităților de artilerie

Specialitatea ,,Conducerea subunităților de artilerie” îmbină în sine dezvoltarea calităților și abilităților de comandant de pluton artilerie prin studierea construcției și exploatării sistemelor de artilerie și aruncătoarelor de bombe, tragerea și conducerea cu focul artileriei, studierea tacticilor, tehnicilor și procedurilor de conducere cu trupele de artilerie începând cu funcția de comandant de pluton.

Specialitatea ,,Conducerea subunităților de artilerie” s-a dezvoltat în concordanță cu exigențele învățământului superior militar pe plan național, cu necesitățile armatei și ale țării, asigurând pregătirea științifică, tehnică, militară, precum și calitățile morale necesare atât ofițerilor, cât și specialiștilor civili, licențiați în domeniul științe militare.

Studiile la specialitatea Conducerea subunităţilor de artilerie necesită acumularea a 180 credite transferabile. Acestea sunt desfăşurate conform cerinţelor directivelor şi ordinelor Ministrului Apărării al Republicii Moldova, indicaţiilor metodico — organizatorice, regulamentelor de luptă, îndrumărilor, cursului de trageri şi programului de studii.

Finalităţile programului de studiu în Conducerea subunităţilor de artilerie corespunde cu Cadrul Calificărilor din Spațiul European al Învățământului Superior (EQF), prin acordarea titlului de licenţiat în Ştiinţe militare bazat pe cunoştinţe, abilităţi şi alte competenţe în Domeniul de formare profesională Ştiinţe militare.

Activitatea profesională a specialistului în Conducerea subunităţilor de artilerie se desfăşoară în conformitate cu competenţele, abilităţile şi aptitudinile dobândite pe parcursul anilor de studii, conform exigenţelor impuse faţă de pregătirea lui.

Absolventul specialităţii Conducerea subunităţilor de artilerie îşi va desfăşura activitatea profesională în diferite subdiviziuni din compunerea Armatei Naţionale a Republicii Moldova la diferite funcţii, începând cu funcţia de comandant pluton artilerie.

Programul de studiu la specialitatea Conducerea subunităților de artilerie permite pregătirea și dezvoltarea profesională a personalului militar și civil, necesar sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, pe locurile finanțate de la bugetul de stat, precum și pregătirea în regim de studii cu taxă a studenților și cursanților civili.

Perfecționarea pregătirii și specializarea ofițerilor și specialiștilor la specialitatea Conducerea subunităților de artilerie se continuă prin cursuri de carieră și cursuri de nivel, cu statut postuniversitar sau de formare continuă, potrivit nevoilor Ministerului Apărării și celorlalți beneficiari.

Programul de studiu Conducerea subunităţilor de artilerie are un semnificativ impact social, specialiştii formaţi în cadrul programului asigurând activitatea structurilor Armatei Naționale și profilaxia situațiilor excepționale și participarea la lichidarea urmărilor acestora.

Programul de studiu la specialitatea Conducerea subunităților de artilerie se încadrează în standardele de calitate și eficiență practicate pe plan național și internațional, ceea ce asigură posibilitatea desfășurării unei largi cooperări cu instituții de învățământ superior din țară și de peste hotare, de asemenea cu structurile ce asigură securitatea națională a Republicii Moldova (Serviciul de Informație și Securitate, Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Aeronautică Civilă, Serviciul tehnologia informației și securitate cibernetică, etc).

Absolvenții programului de studiu la specialitatea Conducerea subunităților de artilerie, contribuie activ la misiunile internaţionale sub egida ONU, OSCE și participă la exerciții naționale și internaționale, ce permit Republicii Moldova să devină nu doar un consumator, ci și furnizor de securitate.

Misiunea şi obiectivele

Satisfacerea necesităţilor securităţii naţionale

Misiunea şi obiectivele programului de studiu în Conducerea subunităţilor de artilerie

sunt în concordanţă deplină cu misiunea procesului de studiu, care în proximă instanţă, conduc la satisfacerea necesităţilor securităţii naţionale cu specialişti de înaltă calificare în domeniul artei militare şi sunt racordate la Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2021-2030, Strategia Națională de Apărare şi Concepţia dezvoltării strategice instituţionale a Academiei Militare a Forţelor Armate ,,Alexandru cel Bun”.

Conducerea subunităților de artilerie
Conducerea subunităților de artilerie
Conducerea subunităților de artilerie
Conducerea subunităților de artilerie

Locația

MD-2000, Republica Moldova,

str. Haltei 23, Chișinău

(+373) 22 822-700

[email protected]

Resurse web

E - L E A R N I N G

 

Urmăriți