Mobilitate

Mobilităţi prin intermediul programului Erasmus+

În anul academic 2022-2023, în baza parteneriatului dintre Academia Militară a Forțelor Armate “Alexandru cel Bun” și Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România sunt planificate următoarele mobilități:

Programul Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport.

Cu un buget de 26,2 miliarde euro, complementat de 2,2 miliarde euro din partea instrumentelor UE adiționale, programul va oferi în perioada 2021-2027 unui număr de peste 10 milioane de persoane posibilitatea de a studia, de a se forma și de a dobândi experiență în străinătate. Programul Erasmus+ este gestionat de Comisia Europeană (organul executiv al UE), de Agenția Europeană Executivă pentru Educație și Cultură (EACEA), de Agențiile Naționale din Statele membre ale UE și țările terțe asociate la program (Macedonia de Nord, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia și Turcia) și de Oficiile Naționale în țările terțe care nu sunt asociate la program. Republica Moldova are statut de țară terță care nu este asociată la programul Erasmus+ și face parte din Regiunea Țărilor Partenerialului Estic.

Mobilităţi studenţeşti de studiu (SMS)

2 ( doi) studenți ai Academiei Militare a Forțelor Armate “Alexandru cel Bun” vor participa la programe de mobilitate academicăîn cadrul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România;

3 (trei) studenți ai Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România vor participa la programe de mobilitate academică în cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate “Alexandru cel Bun”;

Mobilităţi studenţeşti de traineeship (SMT)

2 ( doi) studenți ai Academiei Militare a Forțelor Armate “Alexandru cel Bun” vor participa la programe de mobilitate academică în cadrul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România;

3 (trei) studenți ai Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România vor participa la programe de mobilitate academică în cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate “Alexandru cel Bun”;

Cadre didactice

Mobilități cadre didactice si instructori militari

Mobilităților de predare pentru cadrele didactice (STA)

După cum urmează:

2 ( două) cadre didactice aleAcademiei Militare a Forțelor Armate “Alexandru cel Bun” vor participa la mobilităţi de predare în cadrul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România;

1 (unu) cadru didactic ale Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România va participa la mobilități de predare în cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate “Alexandru cel Bun”;

Acorduri de colaborare în cadrul Programului Erasmus+

  • Academia Forțelor Aeriene ,,Henri Coandă”, Brașov, România;
  • Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București , România;
  • Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu , România;
  • Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Brașov, România;
  • Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, București , România;
  • Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanța , România;
  • Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, Arad , România;
  • Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu ,România.