Senatul

Organul suprem de conducere al Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”

Organul suprem de conducere

Senatul

Senatul este organul suprem de conducere al Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, care se alege pe un termen de cinci ani în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor didactice şi de conducere şi alegerea organelor de conducere în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova aprobat prin Hotărârea Consiliului Ministerului Învăţământului nr.24.4.3 din 19.03.96.

Senatul se consideră dizolvat în ziua validării noului Senat, desemnat prin alegeri.

Competenţe

Senatul are următoarele competenţe

aprobă actele normative de ordin interior în conformitate cu legislaţia în vigoare;
organizează şi desfăşoară concursul pentru ocuparea posturilor didactico-ştiinţifice şi înaintează Comisiei Superioare de Atestare a Republicii Moldova (C.S.A.) pentru conferirea titlurilor de conferenţiar universitar şi cercetător ştiinţific superior, acordă titlul de „doctor honoris cauza”;
prezintă C.S.A. lista specialiştilor, la care se va organiza pregătirea cadrelor ştiinţifice prin doctorat şi postdoctorat, precum şi prin postuniversitar specializat;
aprobă-planurile de învătământ şi eventualele modificări de comun acord cu Ministerul Apărării şi Ministerul Educaţiei;
aprobă încheierea contractelor de cooperare interuniversitară şi iniţiază relaţii internaţionale pe plan ştiinţific, didactic etc.;
anual, examinează şi aprobă raportul comandantului (rector) cu privire la activitatea instituţiei de învătământ, confirmă rapoartele subdiviziunilor didactico-ştiinţifice şi tehnico-administrative, Consiliului de administrare, rezultatele admiterii şi examenului de licenţă;
aprobă graficul procesului de studii la toate specialităţile. Hotărârile Senatului se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, cu condiţia ca numărul acestora să reprezinte cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor.

Locația

MD-2000, Republica Moldova,

str. Haltei 23, Chișinău

(+373) 22 822-700

[email protected]

Resurse web

E - L E A R N I N G

 

Urmăriți