Despre Noi

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” este o unitate structurală a sistemului de învăţămînt militar superior din Republica Moldova

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

Organizarea activităţii

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” este o unitate structurală a sistemului de învăţămînt militar superior din Republica Moldova şi se află în avangarda reformei învăţămîntului militar superior.

Totodată, instituţia este un centru de instruire, ştiinţific, cultural şi militar-patriotic al cărui scop principal este pregătirea cadrelor militare pentru Forţele Armate ale Republicii Moldova la specialităţile infanterie, artilerie şi transmisiuni, iar în scopul perfecţionării militarilor prin contract şi funcţionarilor Armatei Naţionale sunt organizate cursuri de reciclare.

Academia Militară a Forţelor Armate dispune de 2 facultăţi, 8 catedre, o bibliotecă ştiinţifică modernă, două laboratoare de informatică dotate cu tehnică performantă şi conectate la reţeaua INTRANET şi INTERNET, biblioteca electronică, Centrul de orientare profesională şi perfecţionare continuă şi Centrul lingvistic.

În cadrul instituţiei se desfăşoară studii superioare la: ciclul I, studii superioare de licenţă, ciclul II, studii superioare de master şi ciclul III, studii superioare de doctorat.

Misiunea & Viziunea

Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi

Misiunea

Misiunea de bază a Academiei Militare este formarea cadrelor militare şi perfecţionarea personalului militar şi civil pentru necesităţile Forţelor Armate în conformitate cu specialităţile (specializările) aprobate şi standardele stabilite.

Viziunea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Prin învățătură și antrenamente spre rezultat!

Aliquam efficitur porta faucibus. In pharetra blandit nibh, sed placerat velit porta non. Aliquam id ullamcorper turpis. Nullam accumsan, ex non bibendum porta, risus tortor venenatis risus, eu dignissim ligula nisl in dolor.

Istoria

Istoricul creării Academiei Militare

1992

La baza creării instituţiei militare a fost Liceul Militar „Alexandru cel Bun”, fiind creat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 495 din 29 iulie 1992.

1993

La 1 septembrie 1993, Liceul Militar a fost reorganizat în Colegiul Militar „Alexandru cel Bun”.

La 3 octombrie 1993 a avut loc ceremonia de înmînare a Drapelului de Luptă de către Preşedintele Republicii Moldova, şi depunerea Jurămîntului Militar de către prima promoție de studenți ai instituţiei, fapt ce a servit drept argument în decizia determinării zilei instituției militare de învățămînt „Alexandru cel Bun”, pe atunci Colegiul Militar „Alexandru cel Bun”.

1995

La data de 24 iunie 1995, pentru prima dată, în istoria Armatei Naţionale, absolvenţilor I-ei promoţii de ofiţeri li s-a conferit gradul militar „locotenent” şi specializarea „tehnician mecanic inferior”.

2002

În anul 2002, Colegiul Militar a fost reorganizat în Institutul Militar al Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” cu durata de instruire de 4 ani, în cadrul căruia erau pregătiţi studenţi militari la cinci specialităţi: infanterie, artilerie, transmisiuni, grăniceri şi carabinieri.

2010

În anul 2010, prin Hotărîrea Guvernului nr. 980, în baza Institutului Militar al Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” a fost creată Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.

Istoricul creării Academiei Militare
Istoricul creării Academiei Militare
Istoricul creării Academiei Militare

Actualmente Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” instruieşte tineri la specialităţi: infanterie, artilerie, transmisiuni.

Academia Militară desfăşoară activităţi de învăţămînt superior, organizate prin intermediul programelor de studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat, precum şi alte forme de pregătire, perfecţionare şi specializare a militarilor.

Infrastructură

Subdiviziunile logistice principale

Blocul administrativ

reprezintă edificiul central al academiei unde sunt concentrate structurile de conducere şi administrative necesare funcţionării eficiente şi continue a activităţii instituţiei.

Blocul de studii

pune la dispoziţie săli de studii, diverse laboratoare şi tir pentru trageri din armamentul de infanterie, dotate cu echipament performant care asigură buna desfăşurare a activităţii didactice din academie.

Parcul de autovehicule

este un element al infrastructurii academiei care pune la dispoziţie mijloace de tehnică auto, autospeciale şi blindate utilizate în studierea construcţiei, principiilor de funcţionare şi conducerii auto.

Biblioteca universitară

este dotată cu sală de lectură dotată cu mijloace tehnice de calcul conectate la internet. Biblioteca dispune de un fond de 55 000 exemplare de diversă literatură, pusă la dispoziţia beneficiarilor. Colecţia Bibliotecii este cu regularitate actualizată cu noi volume de carte şi monografii de ultimă apariţie. Literatura de specialitate şi literatura artistică din incinta bibliotecii este în limbile de comunicare internaţională engleză, franceză, germană, rusă, poloneză și chineză.

Cantina academiei

are menirea de a asigura cu hrană studenţii militari de trei ori pe zi. În componenţa cantinei sunt: săli de servire a mesei pentru studenţi şi militarii prin contract, diverse săli de prelucrare a produselor şi sala de fierbere pentru prepararea bucatelor. Capacitatea sălii de mese a cantinei academiei constituie 300 de locuri pentru o servire a hranei de trei ori pe zi.

Punctul medical

este o subdiviziune a instituţiei care acordă asistenţă medicală efectivului de militari şi personalului civil al academiei. Dispune de personal medical care are menirea de a preveni şi stabili diagnosticul medical al militarilor și angajaților civili ai instituției, fiind dotat cu utilaj necesar pentru examinarea primară a pacientului. În componenţa punctului medical sînt: birouri de examinare a pacienţilor, farmacie, cabinet stomatologic modern, saloane pentru pacienţi.

Locația

MD-2000, Republica Moldova,

str. Haltei 23, Chișinău

(+373) 22 822-700

[email protected]

Resurse web

E - L E A R N I N G

 

Urmăriți