Conducerea

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” — este unica instituţie de învăţămînt militar superior din Republicii Moldova care asigură Forţele Armate ale Republicii Moldova, cu ofiţeri de înaltă calificare.

Conducerea

Organul executiv al
Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”

Rector (comandant) Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”

colonel Iurie GÎRNEȚ

colonel Iurie GÎRNEȚ

Comandantul (rector) Academie Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

Ziua, luna, anul nașterii

28 martie 1973

Locul naşterii

Satul Slobozia Mare, raionul Cahul

Limbi străine

româna, franceza, rusa

Starea familială

căsătorit, doi copii

Studiile, instituţia

2017 — Curs de Securitatea Regională,Centrul European de Studii de Securitate „Georghe Marshall” din Garmisch-Partenkirchen, Germania.

2014 — 2018 — Doctorat, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Republica Moldova , Școala doctorală.

2014 — Curs postuniversitar în domeniul Securității și Apărării, în cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate.

2009 — Curs academic de instructori la şcoala NATO din Oberramergau, Germania.

2008 — Curs „Management Organizaţional”, Academia de Administraţie Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, municipiul Chişinău.

2004 — 2006 — Universitatea Naţională de Apărare, mun. Bucureşti, România, Facultatea de Comandă şi Stat Major, licențiat în Științe militare, specializarea conducerea interarme forțe terestre.

2001 — Curs de stat major, şcoala de aplicaţii de infanterie, oraşul Făgăraş, România.

1991 — 1995 — Şcoala Militară Superioară de Comandă de Tancuri, mun. Harcov, Republica Ukraina, specialitatea — conducerea subunităților și unităților de nivel tactic ale trupelor de tancuri, calificarea — inginer pentru exploatarea tehnicii auto și blindate.

Experienţa profesională

august 2022 — numit în funcţia de rector (comandant) Academie Militară a Forțelor Armate.

2016 — 16 septembrie 2022 — lector universitar, catedra Artă militară, facultatea Științe militare, Academia Militară a Forțelor Armate.

2015 — 2016 — prodecan facultatea Științe militare, Academia Militară a Forțelor Armate;

2009 — 2015 — locţiitor comandant Academie Militară pentru învăţământ (prorector).

2007 — 2009 — şef catedră tactică generală, Institutul Militar al Forţelor Armate.

2006 — 2007 — şef stat major Batalionul 22 Menţinere a Păcii.

august — noiembrie 2006 — comandant batalion infanterie motorizată, Brigada 3 Infanterie Motorizată.

2003 — 2004 — locţiitor şef secţie operaţii, stat major , Brigada 3 Infanterie Motorizată.

2001 — 2003 — şef stat major batalion de infanterie, Brigada 3Infanterie Motorizată.

2000 — 2001 — ajutor superior şef secţie operaţii şi pregătire de luptă, planificarea pregătirii operativ-tactice, statul major al Brigada 3 Infanterie Motorizată.

1996 — 2000 — comandant de companie, Brigada 3 Infanterie Motorizată.

1995 — 1996 — comandant de pluton, Brigada 3 Infanterie Motorizată.

Prorector pentru învățămînt

colonel Gheorghe ŢURCANU

colonel Gheorghe ŢURCANU

Prorector (pentru învățămînt) Academia Militară a Forțelor Armate “Alexandru cel Bun”

Ziua, luna, anul nașterii

10 mai 1977

Locul naşterii

satul Hînceşti, raionul Făleşti

Limbi străine

româna, franceza, rusa

Starea familială

căsătorit, trei copii

Studiile, instituţia

2011 — 2012 — Master la specializarea Securitate și apărare, Academia Militară a Forțelor Armate, mun. Chișinău;

2003 — 2010 — Licență la specialitatea Servicii de asistență socială, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, mun. Chișinău;

1997 — 1998 — Școala de aplicație de infanterie, or. Montpellier, Republica Franceză;

1992 — 1997 — Colegiul Militar „Alexandru cel Bun”, mun. Chișinău, Republica Moldova;

Experienţa profesională

2010 —2015 — Şef secție management educațional Academia Militară a Forțelor Armate;

2009 — 2010 — Locțiitor șef secție management educațional Institut Militar a Forțelor Armate;

2009 — Lector superior catedră tactică generală Institut Militar a Forțelor Armate;

1999 — 2009 — Lector catedră tactică generală Institut Militar a Forțelor Armate;

1997 — 1999 — Comandant de pluton Brigada 2 infanterie motorizată;

Prorector lucru administrativ

colonel Eugeniu SCLIFOS

colonel Eugeniu SCLIFOS

Prorector (lucru administrativ) Academia Militară a Forțelor Armate “Alexandru cel Bun”

Ziua, luna, anul nașterii

04 decembrie 1976

Locul naşterii

orașul Criuleni

Limbi străine

româna, franceza, rusa

Starea familială

căsătorit, doi copii

Studiile, instituţia

2022 — Masterat în Științe militare, specialitatea — Securitate și apărare, AMFA.

2014 — Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” din or. Chișinău, specialitatea infanterie moto.

2013 — Curs de pregătire a ofițerilor AN preconizați pentru îndeplinirea misiunilor în Zona de Securitate a RM în calitate de observatori militari și ofițeri de stat major Comandament Forțe Mixte de Menținere a Păcii, AMFA.

2012 — Curs de stat major pentru ofițeri auto, or. Pitești, România.

2003 — Curs de perfecționare a ofițerilor de pe lângă Institutul Militar al Forțelor Armate.

1992 — 1997 — Colegiul Militar „Alexandru cel Bun” din or. Chișinău, specialitatea infanterie moto.

Experienţa profesională

decembrie 2020 — numit în funcţia de prorector (lucru administrativ) Academie Militară a Forțelor Armate.

2015 — 2020 — şef secție logistică AMFA.

septembrie 2010 — 2015 — şef serviciu auto și blindate de tancuri secție logistică AMFA.

februarie — septembrie 2010 — comandant de companie auto, Batalion de Gardă.

aprilie 2004 — august 2004 — comandant de companie, Brigada 2 Infanterie Motorizată.

2002 — aprilie 2004 — comandant de companie armament și logistică, Batalionul 22 de menținerea păcii.

2000 — 2002 — locțiitor comandant de companie infanterie moto (automobile), Batalionul 22 de menținerea păcii.

1999 — 2000 — comandant de companie, Brigada 2 Infanterie Motorizată.

1998 — 1999 — locțiitor comandant companie, lucru educativ, Brigada 2 Infanterie Motorizată.

1997 — 1998 — comandant de pluton, Brigada 2 Infanterie Motorizată.

Prorector pentru cercetare științifică și relații internaționale

Igor SOFRONESCU — Doctor în Ştiinţe Tehnice

Igor SOFRONESCU — Doctor în Ştiinţe Tehnice

Prorector (pentru cercetare științifică și relații internaționale) Academia Militară a Forțelor Armate “Alexandru cel Bun”

Ziua, luna, anul nașterii

16 iunie 1970

Locul naşterii

municipiul Chișinău

Limbi străine

româna, engleza, rusa

Starea familială

căsătorit, doi copii

Studiile, instituţia

2016 — Securitate şi apărare naţională, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

2007 — Psihopedagogie, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

2004 — 2007 — Studii de doctorat — Doctor în Ştiinţe Tehnice, Teză de doctor cu titlul de brevet, Academia de Arme Întrunite a Forţelor Armate ale FR

2002 — 2004 — Managementul exploatării armamentului şi tehnicii militare/asigurarea tehnică a trupelor, Academia de Arme Întrunite a Forţelor Armate ale FR

1988 — 1992 — Inginer în exploatarea tehnicii auto, Şcoala Militară Superioară Auto de Comandă din Samarkand, Uzbekistan

1985 — 1988 — Studii medii, Școala republicană internat cu studiere aprofundată a limbii ruse şi pregătire fizico-militară, „M. V. Frunze”, or. Chişinău, RSSM

Experienţa profesională

2011 — prezent Prorector ( pentru cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale ) Academia Militară a Forţelor Armate (colonel în rezervă)

2009 — 2011 — Şef secţie cercetări ştiinţifice de apărare în Centrul de Studii Strategice de Securitate şi Apărare, Academia Militară a Forţelor Armate

2008 — Prezent — Secretar responsabil al Publicaţiei ştiinţifice „Revista Militară”

2010 — 2011 — Lector superior Catedra tehnică militară, Institutul Militar al Forţelor Armate

2007 — 2009 — Şef secţie lucru ştiinţific şi metodic, Institutul Militar al Forţelor Armate

2007 — 2008 — Lector superior Catedra tehnică militară, Institutul Militar al Forţelor Armate

2004 — 2007 — Locțiitor șef catedră Catedra tehnică militară, Institutul Militar al Forţelor Armate

1997 — 2002 — Locțiitor comandant pe armament Batalionul independent de pază şi asigurare

1996 — Detaşat în Batalionul 3 al Forțelor Mixte de Menținere a Păcii din (FMMP) dislocat în satul Coșnița RM

1992 — 1997 — Şef serviciu auto grupă divizioane S-200 brigada rachete antiaeriene

Locația

MD-2000, Republica Moldova,

str. Haltei 23, Chișinău

(+373) 22 822-700

[email protected]

Resurse web

E - L E A R N I N G

 

Urmăriți