Proiecte în derulare

[email protected]

 

Programul DEEP

În Republica Moldova, Programul DEEP al Alianței Nord-Atlantice(NATO) și-a început activitatea în anul 2008, la solicitarea Președintelui Republicii Moldova,Vladimir Voronin, care a adresat o cerere către NATO cu privire la „… racordarea  progresivă a curriculumului Institutului Militar (de la Chișinău) la standardele NATO”.

În perioada 28-29 ianuarie 2009, a avut loc prima vizită de familiarizare a echipei reprezentanților NATO, formată din experţi ai SecretariatuluiInternational NATO. Echipa de experţi a vizitat Moldova, pentru a sprijini realizarea obiectivelor IPAP și a revizui capacitățile de educație şi formare ale  Institutului  Militar al Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” (reorganizat în anul 2010 în Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”).

 

Cu suportul Programului DEEP al NATO, prin implicarea nemijlocită a experților NATO și a consorțiului PfP, învățământul militar superior din Republica Moldova a beneficiat de o multitudine de realizări semnificative, printre care putem evidenția următoarele:

  1. Revizuirea și îmbunătățirea planurilor de învățământ la Ciclul I (studii superioare de licență), conform cerințelor Procesului de la Bologna și ale legislației naționale privind educația.
  2. Deschiderea ciclului II (studii superioare de masterat).
  3. Crearea Școlii Doctorale „Științe militare și de securitate” și susținerea financiară a activităților subsecvente.
  4. Perfecționarea cadrelor didactico-ştiinţifice la cursuri de profesionalizare.
  5. Instituirea şi desfășurarea cursurilor postuniversitare.
  6. Susţinerea activităților de cercetare în cadrul Centruluide Studii Strategice de Apărare şiSecuritate.
  7. Organizarea Învățământului Distribuit la Distanţă (ADL) din cadrul Centrului de Perfecționare Continuă a AMFA.
  8. Perfecționarea activității Centrului Lingvistic, precum şi profesionalizarea instructorilor.
  9. Îmbunătățirea activității Centrului de Instruire a Sergenților ș.a.

 

Din calculul estimativ efectuat, putem menționa că de-a lungul anilor, programele de studii la Ciclul I (licență), Ciclul II (masterat) și Ciclul III (doctorat), cursurile postuniversitare inițiate, precum și instruirea lingvistică şi pe segmente de specialitate s-au bucurat de prezența a peste 150 de experţi străini, din instituții de învățământ superior din România, SUA, Ungaria, Cehia, Bulgaria, Polonia, Canada, Marea Britanie, Italia, Olanda, Austria, Lituania ș.a., precum și din structuri de comandă ale NATO.

Într-o abordare de perspectivă, e necesar să menționăm că participarea Republicii Moldova în colaborarea extinsă dintre națiunilealiate și partenere, pentru a transforma şiconsolida programeleEducaționale de Perfecționare în domeniul Apărării, contribuie şi va contribui la dezvoltarea interoperabilității şi consolidarea instituției militare naționale, în sprijinul unei guvernări cu adevărat democratice.