Manifestări Științifice

[email protected]

 

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE PLANIFICATE PENTRU ANUL 2023

Conferință științifică cu participare internaţională

,,DEZVOLTAREA ARMATEI NAŢIONALE ÎN CONTEXTUL APROFUNDĂRII REFORMELOR DEMOCRATICE”

Luna februarie 2023, organizator: Facultatea Științe Militare

Contacte: locotenent-colonel Valeriu BULAT, tel: 079988894

e-mail: [email protected]

Conferință științifică cu participare internaţională

„REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL NOII ARHITECTURI DE SECURITATE REGIONALĂ”

Luna decembrie 2023, organizator: Facultatea Științe Militare

Contacte: locotenent-colonel Ion GODOROJA, tel: 079709581

e-mail: [email protected]

Conferință științifică cu participare internaţională

EVOLUȚIA ȘTIINȚEI MILITARE ÎN CONTEXTUL NOILOR AMENINȚĂRI LA SECURITATEA NAȚIONALĂ ȘI REGIONALĂ

Luna mai 2023, Organizator: școala doctorală,

Contacte: locotenent-colonel, dr., conf. cercet. Marin BUTUC, tel: +373 69349109

e-mail:[email protected]