REZULTATE

MASTER

Domeniul de studiu — 103 Servicii ale Securităţii

Calificarea — Master în ştiinţe militare

Denumirea programului de master — Securitate şi Apărare

Necesitatea şi actualitatea unui program de master în securitate şi apărare este dictat de faptul că Republica Moldova şi-a ales vectorul european, care la rîndul său impune asigurarea securităţii statului în conformitate cu cerinţele internaţionale şi europene. Este cunoscut că în condiţiile intensificării relaţiilor internaţionale, sistemului de securitate al statului îi revine rolul principal în identificarea riscurilor, ameninţărilor şi provocărilor atît cu caracter militar cît şi social existente sau eventuale la adresa securităţii naţionale, care reprezintă un instrument necesar şi indispensabil în dirijarea unei lumi contradictorii şi, totodată, unic în procesul de globalizare. Drept exemplu incontestabil al creşterii rolului securităţii şi apărării este semnarea în 2006 a Planului Individual de Parteneriat (IPAP) cu NATO, la care Republica Moldova şi-a asumat angajamentul lansării Analizei Strategice a Apărării Naţionale.

Sarcina primordială a programului de master „Securitate şi apărare” constă în formarea unor specialişti de înaltă calificare în domeniile securităţii şi apărării statului. Unul dintre obiectivele principale constă în formarea specialiştilor de înaltă calificare care vor putea, atît prin intermediul activităţii ştiinţifice, cît şi prin cea practică să-şi aducă contribuţia la dezvoltarea sectorului de securitate şi apărare a Republicii Moldova ca stat bazat pe principiile democratice recunoscute de comunitatea internaţională în general şi cea europeană, formarea specialiştilor capabili să conducă unităţi şi mari unităţi de nivel operativ, de asemenea ofiţeri de stat major capabili să desfăşoare activitatea în comandamentele de nivelele operativ şi strategic.

Conținutul Va fi Adăugat în curînd

Locația

MD-2000, Republica Moldova,

str. Haltei 23, Chișinău

(+373) 22 822-700

[email protected]

Resurse web

E - L E A R N I N G

 

Urmăriți