Acte necesare

MASTER

 

Denumirea programului de master — Securitate şi Apărare

Candidaţii trebuie să corespundă criteriilor generale şi specifice pentru participare la concursul de admitere, după cum urmează:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii prezintă următoarele documente:

–         raport/cerere de participare la concursul de admitere la studii superioare de master;

–         copia buletinului de identitate;

–         diploma de licenţă (ciclul I) şi o copie a acesteia;

–         suplimentul la diplomă şi o copie al acestuia;

–         o copie a fişei de evaluare anuală (pentru candidaţii pe locuri bugetate de stat);

–         fotografii cu dimensiunile 3×4 (4 buc.).

Durata studiilor este de 18 luni

(trei semestre)

Semestrul I şi II de studii sunt destinate cursurilor fundamentale, cursurilor de specialitate şi stagiului de practică. Semestrul III de studii este rezervat elaborării tezei de master.

Conform planului de învăţămînt, programul de studii include module:

  • Discipline fundamentale;
  • Discipline de specialitate;
  • Discipline la libera alegere.

Verificarea cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi a deprinderilor practice ale masteranzilor se va efectua prin următoarele forme: evaluarea curentă, evaluarea obligatorie — examen şi evaluarea finală.

Locația

MD-2000, Republica Moldova,

str. Haltei 23, Chișinău

(+373) 22 822-700

[email protected]

Resurse web

E - L E A R N I N G

 

Urmăriți