Regulamentul de organizare a recrutării, selectării şi admiterii candidaţilor în instituţiile de învăţămînt militar (în continuare — regulament), este elaborat în corespundere cu prevederile:

1. Legii cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei nr.1245-XVdin 18 iulie 2002;

2. Legii cu privire la statutul militarilor nr. 162-XIVdin 22 iunie 2005;

3. Regulamentului cu privire la activitatea administrativ-militară aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 31.01.2001;

4. Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 897 din 23.07.2003;

5.  Altor acte normative în domeniu.

Regulamentul stabileşte modalitatea şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a activităţilor de recrutare, selectare şi admitere a candidaţilor în instituţiile de învăţămînt militar din ţară, subordonate Ministerului Apărării, precum şi alte activităţi specifice admiterii în instituţiile respective.

Locația

MD-2000, Republica Moldova,

str. Haltei 23, Chișinău

(+373) 22 822-700

[email protected]

Resurse web

E - L E A R N I N G

 

Urmăriți